četvrtak, 13. rujna 2012.

Značenje svih 13 znamenaka u JMBG

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikacijski broj dan svim novorođenim građanima SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) od 1976. godine. Svi građani rođeni prije 1976. godine su dobili broj u zavisnosti od regija u kojim su tada živjeli, a ne u kojima su rođeni. U nekim varijacijama se spominje i kao MBG, što je skraćena kratica (Matični broj građana). Stara osobne iskaznice imale su upisan JMBG na njoj, no nove nemaju(zbog ukidanja JMBG broja). Problem se često događa pri navedenim institucijama koje još uvijek tražeJMBG. Činjenica da ga znate napamet često nije dovoljna i tražit će vam se potvrda o vašem JMBG brojuTu potvrdu možete izvaditi na lokalnom MUP-u.
Za sve koji žele da provere svoj JMBG, evo jedne zanimljive aplikacije
Uvijek nam je bilo poznato prvih 7 znamenaka, za koje svi znaju da su povezani sa datumom rođenja. Međutim, ostalih 6 su često predmet raznih nagađanja.
Broj je napravljen od 13 znamenaka u formi “DD MM GGG RR BBB K” (bez razmaka), gdje su:
DD – dan rođenja
MM – mjesec rođenja
GGG – posljednje tri znamenke godine rođenja
RR – političko područje rođenja (za građane rođene prije 1976. godine političko područje je gdje su trenutno živjeli)
* 00-09 – stranci bez državljanstva bivše SFRJ ili njenih nasljednica.
·         01 – stranci u BiH
·         02 – stranci u Crnoj Gori
·         03 – stranci u Hrvatskoj
·         04 – stranci u Makedoniji
·         05 – stranci u Sloveniji
·         07 – stranci u Srbiji (bez pokrajina)
·         08 – stranci u Vojvodini
·         09 – stranci na Kosovu i Metohiji
* 10-19 – Bosna i Hercegovina
* 20-29 – Crna Gora
* 30-39 – Hrvatska
·         30 – Osijek, Slavonija područje
·         31 – Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Pakrac, Podravina područje
·         32 – Varaždin, Međimurje područje
·         33 – Zagreb
·         34 – Karlovac
·         35 – Gospić, Lika područje
·         36 – Rijeka, Pula, Istra i Primorje područje
·         37 – Sisak, Banovina područje
·         38 – Split, Zadar, Dubrovnik, Dalmacija područje
·         39 – ostalo
* 41-49 – Makedonija
* 50-59 – Slovenija (samo 50 je upotrebljavano)
* 60-69 – (nije upotrebljavano iz neobjašnjenih razloga)
* 70-79 – Centralna Srbija
* 80-89 – Autonomna Pokrajina Vojvodina
* 90-99 – Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija
BBB – jedinstveni broj
·         000-499 – muški
·         500-999 – ženski
K - kontrolna znamenka
·         Kontrolna znamenka se izračunava formulom gdje DDMMGGGRRBBBK = ABVGDĐEŽZIJKL
L = 11 - (( 7*(A+E) + 6*(B+Ž) + 5*(V+Z) + 4*(G+I) + 3*(D+J) + 2*(Đ+K) ) % 11)
% je MOD ili ostatak dijeljenja a ne / ili znak za dijeljenje
·         ako je kontrolna znamenka između 1 i 9, ostaje ista (L = K)
·         ako je kontrolna znamenka veća od 9, postaje nula (L = 0)